Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2020
Ngày cập nhật : 10-07-2020

1/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư.
2/ Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 – 2020.
3/ VNPT Đắk Lắk đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
4/ Kết luận kỳ họp thứ 83 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.
5/ Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.
6/ Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
7/ Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk lần thứ 9 khóa X.
8/ Đại hội Thi đua yêu nước huyện Lắ k lần thứ 3 giai đoạn 2020 - 2025.
9/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/3/2020
Trang 6 trong tổng số 179