Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/6/2020
Ngày cập nhật : 29-06-2020

1/ Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.
2/ Họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX.
3/ Hội nghị điển hình tiên tiến ngành NN&PTNT Đắk Lắk.
4/ Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
5/ Chương trình vì những trái tim trẻ thơ.
6/ Cảnh báo tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ.
7/ Nông dân gieo trồng gần 130.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2020.
8/ Dịch tả heo Châu phi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản được kiểm soát.
9/ Phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên hồ chứa.
10/ Đắk Lắk phát triển ngành hạt điều theo hướng hàng hóa.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2020
Trang 1 trong tổng số 179