Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/6/2020
Ngày cập nhật : 26-06-2020

1/ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.
2/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri các huyện Krông Bông, Kroo ông Ana và thành phố Buôn Ma Thuột.
3/ Tổ công tác số 4 của Tỉnh ủy góp ý Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Bông và huyện Lắk nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4/ Hội thảo khoa học quán triệt và vận dụng chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học.
5/ Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
6/ Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020.
7/ Chú trọng bảo vệ môi trường từ trong trường học.
8/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/4/2020
Trang 4 trong tổng số 186