Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/6/2020
Ngày cập nhật : 25-06-2020

1/ Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư Mgar và Krông Pắc.
3/ Lấy ý kiến đánh giá của nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và góp ý Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.
4/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư.
4/ Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
5/ Đắk Lắk tăng cường các biện pháp phòng ngừa bệnh bạch hầu.
6/ Xây dựng Nông thôn mới: Xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
7/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2020
Trang 1 trong tổng số 186