Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/6/2020
Ngày cập nhật : 24-06-2020

1/ Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2/ Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3/ Họp Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI.
4/ Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch 6 tháng cuối năm 2020.
5/ Huyện MĐrắk đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
6/ Khởi nghiệp: Chuyện khởi nghiệp của siêu mẫu quốc tế H Ăng Niê tại Đắk Lắk.
7/ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh: Hiến kế phát triển cà phê bền vững.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/6/2020
Trang 1 trong tổng số 186