Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/6/2020
Ngày cập nhật : 19-06-2020

1. Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Krông Pắc nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Thường trực tỉnh ủy thăm các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
3. Tổ Công tác số 4 của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Mgar.
4. Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
5. Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
6. Phong trào hiến máu nhân đạo ở Đắk Lắk.
7. Những tiện ích từ mô hình trao đổi thông tin theo phương thức điện tử.
8. Tin tức Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2020
Trang 1 trong tổng số 186