Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/6/2020
Ngày cập nhật : 17-06-2020

1/ Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2/ Họp cho ý kiến về Đề án của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk Khóa X.
3/ Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
4/ Bế mạc và trao giải Liên hoan PT-TH tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI năm 2020.
5/ Những dấu ấn của Liên hoan PT-TH tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI năm 2020.
6/ Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk gặp mặt các cơ quan báo chí.
7/ Khởi nghiệp: Khởi nghiệp từ mô hình du lịch nông nghiệp..
8/ Hiến kế giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ tiềm năng lợi thế.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/5/2020
Trang 1 trong tổng số 186