Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2020
Ngày cập nhật : 10-06-2020

1/ Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, năm 2020, Khu vực IV.
2/ Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk với các tổ chức tôn giáo.
3/ Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025.
4/ Đại hội Đảng bộ xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5/ Xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc phát triển nghề nuôi chim cút.
6/ Khởi nghiệp: Tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020.
7/ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh, kỳ vọng là chủ trương đột phá.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/5/2020
Trang 1 trong tổng số 188