Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2020
Ngày cập nhật : 08-06-2020

1/ Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.
2/ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.
3/ Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực triển khai Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh Đắk Lắk.
4/ Bàn giao 102 nhà mái ấm cho người nghèo vùng biên giới Đắk Lắk.
5/ Đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ.
6/ Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong trường học.
7/ Nông dân gieo trồng gần 34.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2020.
8/ Đắk Lắk có 15 tổ chức liên kết với nông dân sản xuất cà phê đặc sản.
9/ Người dân cần thận trọng khi tái đàn heo.
10/ Phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng trên sông và hồ chứa.
11/ Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/5/2020
Trang 1 trong tổng số 188