Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2020
Ngày cập nhật : 04-06-2020

1/ Đồng chí Bùi Văn Cường, ủy viên trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tổ chức sáng kiến thương mại bền vững IDH- Hà Lan.
2/ Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Báo Đắk Lắk.
3/ HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát tại Sở Tài nguyên Môi trường.
4/ Trao nhà tình thương cho hộ nghèo.
5/ Tạo điều kiện cho chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao đến Đắk Lắk làm việc.
6/ Sản lượng mía niên vụ 2019-2020 đạt 910.000 tấn.
7/ Kịp thời chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch covid 19.
8/ Tháng công nhân chia sẻ khó khăn trong dịch Covid 19.
9/ Xây dựng Nông thôn mới: Những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Lắk.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/5/2020
Trang 1 trong tổng số 188