Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2020
Ngày cập nhật : 01-06-2020

1/ Điều chỉnh quy mô, số lượng, địa điểm dự án công trình trong Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đắk Lắk.
2/ Nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ của doanh nghiệp.
3/ Tăng cường kiểm soát kinh doanh dịch vụ lữ hành hoạt động không phép.
4/ Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè 2020.
5/ Nâng cao hiệu qủa phòng chống xâm hại trẻ em.
6/ Lo ngại tình trạng học sinh bỏ học sau đợt nghỉ để phòng tránh dịch Covid-19.
7/ Sản lượng vụ Đông xuân 2019-2020 đạt 328.000 tấn.
8/ Đắk Lắk sẽ gieo trồng 207.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2020.
9/ Đắk Lắk có 4 địa phương công bố hết dịch tả heo Câu Phi.
10/ Liên kết sản xuất chanh dây VietGap để phát triển bền vững.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2020
Trang 1 trong tổng số 188