Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/5/2020
Ngày cập nhật : 27-05-2020

1/ Phiên họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
2/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp chuyên đề về xây dựng cơ bản.
3/ Đại hội chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
4/ Đại hội Đảng bộ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5/ Đắk Lắk nỗ lực phòng chống hạn cho cây trồng.
6/ Xã Băng AĐrênh sau 10 năm xây dựng nông thôn mới.
7/ Khởi nghiệp: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện M’Đrắk vượt khó sau dịch Covid 19.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/5/2020
Trang 1 trong tổng số 188