Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2020
Ngày cập nhật : 26-05-2020

1/ HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát tại huyện Krông Bông.
2/ Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3/ Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện MĐrắk nhiệm kỳ 2020-2025.
4/ Khó khăn bủa vây người trồng tiêu Đắk Lắk.
5/ Sau 10 ngày CSGT ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ.
6/ 4 tháng đầu năm, 1 công ty lâm nghiệp ở Đắk Nông để xảy ra 165 vụ vi phạm luật Lâm nghiệp.
7/ 44 doanh nghiệp Lâm Đồng được hỗ trợ từ đề án điểm chế biến cà phê.
8/ Khánh Hòa gần 16 tỷ đồng hỗ trợ chuyển đổi cây trồng.
9/ Gia tăng tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ tại Quảng Ngãi.
10/ Phú Yên triển khai hoạt động phòng chống bệnh sốt rét năm 2020.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/5/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/5/2020
Trang 1 trong tổng số 188