Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/4/2020
Ngày cập nhật : 05-04-2020

1/ Vận động đoàn viên thanh niên và người dân tham gia khai báo y tế tự nguyện.
2/ Nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới.
3/ Các chốt kiểm soát dịch Covid 19 hoạt động hiệu quả.
4/ Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phòng chống dịch Covid 19 đảm bảo sản xuất.
5/ Lúa vụ Đông xuân 2019-2020 được mùa được giá.
6/ Giá cà phê tăng.
7/ Giá tiêu ổn định.
8/ Hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu người dân trong những ngày cách ly.
9/ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh: Phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/3/2020
Trang 1 trong tổng số 173