Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/1/2020
Ngày cập nhật : 09-01-2020

1/ Hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết số 01 va 02 năm 2020 của chính phủ.
2/ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019.
3/ Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trao thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
4/ Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị.
5/ Gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.
6/ Kiểm tra thị trường bình ổn giá phục vụ tết.
7/ Đắk Lắk hiện có 8 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động.
8/ Thu nhập cao nhờ chuyển đổi cây trồng.
9/ Khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học.
10/ Xây dựng Nông thôn mới: Lan tỏa phong trào hiến đất trong xây dựng nông thôn mới.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/12/2019
Trang 1 trong tổng số 188