Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/1/2020
Ngày cập nhật : 08-01-2020

1/ Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Lắk.
2/ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 27.
3/ Toàn án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2019.
4/ Họp BTC Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
5/ Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.
6/ Bộ tổng tham mưu kiểm tra, chúc tết bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.
7/ Họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk.
8/ Huyện Cư Kuin làm tốt công tác phát triển đảng viên.
9/ Những hiệp sĩ đường phố.
10/ Khởi nghiệp: Mô hình khởi nghiệp tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/12/2019
Trang 1 trong tổng số 188