Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2019
Ngày cập nhật : 07-12-2019

1/ Cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động.
2/ Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị nguồn hàng phục vụ tiêu dùng trong dịp tết.
3/ Đẩy mạnh kết nối, quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.
4/ Năm 2020 Đắk Lắk phân bổ trên 173,3 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.
5/ Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk cấp và gia hạn gần 98.000 thẻ BHYT cho người nghèo.
6/ Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục.
7/ Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm.
8/ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lợi ích thiết thực cho người lao động khi tham gia.
9/ Tin thế giới.
10/ Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2019
Trang 1 trong tổng số 175