Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2019
Ngày cập nhật : 15-10-2019

1/ Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 Khóa IX.
3/ Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.
4/ Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk làm việc với UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.
5/ Giao ban báo chí định kỳ tháng 9/2019.
6/ Nỗ lực đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân.
7/ Đắk Lắk thu hoạch  trên 113.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2019.
8/ Đắk Lắk có 15 xã phường, thị trấn qua 30 ngày không phát sinh dịch tả heo Châu Phi.
9/ Nuôi cá lồng cho thu nhập khá.
10/ Huyện M’Đrắk đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2019.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2019
Trang 1 trong tổng số 173