Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25




An toàn giao thông
An toàn giao thông ngày 27/3/2020
Ngày cập nhật : 28-03-2020

1. Phòng CSGT công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành đo thân nhiệt tất cả các người dân đến trụ sở làm việc.
2. Cảnh báo tai nạn giao thông từ lỗi vi phạm thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông.
3. Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 100/2019 của Chính phủ, tai nạn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk giảm đáng kể.


An toàn giao thông ngày 20/3/2020
An toàn giao thông ngày 13/3/2020
An toàn giao thông ngày 6/3/2020
An toàn giao thông ngày 28/2/2020
An toàn giao thông ngày 21/2/2020
An toàn giao thông ngày 14/2/2020
An toàn giao thông ngày 7/2/2020
An toàn giao thông ngày 31/1/2020
An toàn giao thông ngày 24/1/2020
An toàn giao thông ngày 17/1/2020
An toàn giao thông ngày 10/1/2020
An toàn giao thông ngày 3/1/2020
An toàn giao thông ngày 28/12/2019
An toàn giao thông ngày 20/12/2019
An toàn giao thông ngày 13/12/2019
An toàn giao thông ngày 6/12/2019
An toàn giao thông ngày 29/11/2019
An toàn giao thông ngày 22/11/2019
An toàn giao thông ngày 15/11/2019
An toàn giao thông ngày 8/11/2019
An toàn giao thông ngày 1/11/2019
Trang 1 trong tổng số 25