Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
An toàn giao thông
An toàn giao thông ngày 6/12/2019
Ngày cập nhật : 07-12-2019

1. Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy.
2. Điểm mất an toàn giao thông trên quốc lộ 24.
3. Làm tốt công tác thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2019 vì sự an toàn cho người đi mô tô xe máy.


An toàn giao thông ngày 9/9/2016
An toàn giao thông ngày 2/9/2016
An toàn giao thông ngày 26/8/2016
An toàn giao thông ngày 19/8/2016
An toàn giao thông ngày 13/8/2016
An toàn giao thông ngày 5/8/2016
An toàn giao thông ngày 29/7/2016
An toàn giao thông ngày 22/7/2016
An toàn giao thông ngày 15/7/2016
An toàn giao thông ngày 8/7/2016
An toàn giao thông ngày 1/7/2016
An toàn giao thông ngày 24/6/2016
An toàn giao thông ngày 17/6/2016
An toàn giao thông ngày 10/6/2016
An toàn giao thông ngày 3/6/2016
An toàn giao thông ngày 27/5/2016
An toàn giao thông ngày 20/5/2016
An toàn giao thông ngày 13/5/2016
An toàn giao thông ngày 6/5/2016
An toàn giao thông ngày 29/4/2016
An toàn giao thông ngày 22/4/2016
Trang 9 trong tổng số 24