Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
An toàn giao thông
An toàn giao thông ngày 29/4/2016
Ngày cập nhật : 30-04-2016

1. Lớp tập huấn sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông.
2. Cảnh báo tai nạn giao thông gia tăng dịp lễ 30/4 và 1/5.
3. Tập trung các giải pháp kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông.


An toàn giao thông ngày 21/6/2013
An toàn giao thông ngày 14/6/2013
An toàn giao thông ngày 7/6/2013
An toàn giao thông ngày 31/5/2013
An toàn giao thông ngày 24/5/2013
An toàn giao thông ngày 17/5/2013
An toàn giao thông ngày 10/5/2013
An toàn giao thông ngày 3/5/2013
An toàn giao thông ngày 26/4/2013
An toàn giao thông ngày 19/4/2013
An toàn giao thông ngày 12/4/2013
An toàn giao thông ngày 5/4/2013
An toàn giao thông ngày 29/3/2013
An toàn giao thông ngày 22/3/2013
An toàn giao thông ngày 15/3/2013
An toàn giao thông ngày 8/3/2013
An toàn giao thông ngày 1/3/2013
An toàn giao thông ngày 22/2/2013
An toàn giao thông ngày 15/2/2013
An toàn giao thông ngày 8/2/2013
An toàn giao thông ngày 1/2/2013
Trang 8 trong tổng số 26