Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2021
Ngày cập nhật : 07-03-2021

1. Công an tỉnh Đắk Lắk điều động, bố trí hơn 860 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.
2. Tỉnh Đắk Lắk tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cư trú.
3. Tỉnh Đắk Lắk sẽ xây dựng mới 98 nhà đại đoàn kết trong năm 2021.
4. Bệnh nhân lao kháng thuốc ngày càng gia tăng.    
5. TP Buôn Ma Thuột chú trọng ứng dụng nông nghiệp thông minh.    
6. Huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của Đắk Lắk.
7. Tin thế giới.
8. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2021
Trang 1 trong tổng số 65