Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/1/2021
Ngày cập nhật : 19-01-2021

1. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2020.
2. Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác Dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
3. Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông, công nghệ thông tin.
4. Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
5. Nông dân tập trung gieo trồng vụ Đông xuân 2020-2021.
6. Đắk Lắk thu hoạch 53.780 ha cây trồng vụ Thu đông 2020.
7. Tăng cường phòng chống dịch tả heo Châu Phi dịp tết Tân sửu 2021.
8. Năng suất cà phê tăng cao từ chương trình tái canh bền vững.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2020
Trang 1 trong tổng số 63