Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/8/2020
Ngày cập nhật : 12-08-2020

1/ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2020-2025.
2/ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 được đề xuất dời sang năm 2022.
3/ Đắk Lắk sẽ lắp camera giám sát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
4/ Toàn tỉnh có gần 99% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
5/ Bữa sáng 0 đồng, hoạt động ý nghĩa trong mùa dịch.
6/ Huyện Cư Kuin tập trung ngăn chặn bệnh bạch hầu.
7/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/7/2020
Trang 1 trong tổng số 55