Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/5/2020
Ngày cập nhật : 28-05-2020

1. Đại hội Đảng bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Đại hội Đảng bộ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4. Đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
5. Chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2020.
6. Xã Băng AĐrênh sau 10 năm xây dựng nông thôn mới.
7. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện M’Đrắk vượt khó sau dịch Covid 19.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2020
Trang 1 trong tổng số 52