Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/5/2020
Ngày cập nhật : 24-05-2020

1. Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân.
2. Đắk Lắk xin hỗ trợ giáo viên từ gói 62.000 tỷ đồng.
3. Khung giá đất tăng 20% trở lên so với bảng giá cũ.
4. Thực hiện nghiêm hướng dẫn về tiêm chủng mở rộng trong thời gian dịch Covid-19.
5. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Huyện Krông Pắc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV.
6. Tin thế giới.
7. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2020
Trang 1 trong tổng số 52