Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2020
Ngày cập nhật : 06-04-2020

1. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch covid-19 tại chợ đầu mối Tân Hòa.
2. Ngành thuế đồng hành với người dân và doanh nghiệp trong cơn đại dịch.
3. Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
4. Các chốt kiểm soát dịch Covid 19 hoạt động hiệu quả.
5. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phòng chống dịch Covid 19 đảm bảo sản xuất.
6. Lúa vụ Đông xuân 2019-2020 được mùa được giá.
7. Giá cà phê tăng.
8. Giá tiêu ổn định.
9. Hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu người dân trong những ngày cách ly.
10. Phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2020
Trang 1 trong tổng số 52