Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2020
Ngày cập nhật : 05-04-2020

1. Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19.
2. Đắk Lắk tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
3. Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thị xã Buôn Hồ.
4. Triển khai khu cách ly tập trung cho cán bộ, công chức cấp tỉnh và đội ngũ y tế.
5. Các siêu thị Co.op mart trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình bán hàng online.
6. Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay phòng chống dịch Covid 19.
7. Phụ nữ Đắk Lắk may khẩu trang tặng người dân phòng dịch Covid 19.
8. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Kinh nghiệm từ các đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.    
9. Tin thế giới.
10. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2020
Trang 1 trong tổng số 50