Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2020
Ngày cập nhật : 04-04-2020

1. Ngành Tòa án Đắk Lắk ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19.
2. Công ty Điện lực Đắk Lắk ủng hộ 300 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19.
3. Đảm bảo hàng hóa cung ứng cho nhân dân trong 15 ngày cách ly toàn xã hội.
4. Các ngân hàng trên địa bàn Đắk Lắk vẫn hoạt động bình thường.
5. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được thực hiện trong Tháng thanh niên 2020.
6. Chung tay phòng chống dịch Covid 19, nhiều doanh nghiệp vận tải chủ động dừng hoạt động.
7. Huyện Ea Hleo - 40 năm xây dựng và phát triển.
8. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2020
Trang 1 trong tổng số 50