Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2020
Ngày cập nhật : 10-01-2020

1. Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trao thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
2. Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị.
3. Gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.
4. Đảng bộ Đài PT&TH Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2019.
5. Tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.
6. Số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk tăng.
7. Kiểm tra thị trường bình ổn giá phục vụ tết.
8. Khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học.
9. Xây dựng nông thôn mới: Lan tỏa phong trào hiến đất trong xây dựng nông thôn mới.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/12/2019
Trang 1 trong tổng số 47