Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/12/2019
Ngày cập nhật : 07-12-2019

1. Bộ Công an công bố quyết định Giám đốc mới của Công an tỉnh Đắk Lắk.
2. Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá IX.
3. Đắk Lắk triển khai đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn.
4. Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
5. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
6. Hiệu quả từ phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu ở Đắk Lắk.
7. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2019
Trang 1 trong tổng số 53