Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Vì chủ quyền an ninh biên giới
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 17/12/2016
Ngày cập nhật : 18-12-2016

1. Tin hoạt động của bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
2. Phong trào thi đua quyết thắng tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 19/11/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 15/10/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 17/9/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 20/8/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới 16/7/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 18/6/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 21/5/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 16/4/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 19/3/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 20/2/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 16/1/2016
Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày 19/12/2015
Trang 1 trong tổng số 3