Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 21/1/2021
Ngày cập nhật : 21-01-2021

1/ Tăng cường phối hợp, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
2/ Huyện Buôn Đôn phát động bảo vệ môi trường, chống rác thải rắn sinh hoạt.
3/ Nữ sinh viên tàng trữ ma túy trong phòng trọ.
4/ Yêu cầu tăng cường đấu thầu qua mạng.
5/ Tổ chức bán hàng lưu động phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân trên địa bàn.
6/ Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2021.
7/ Hợp tác xã mây tre đan Phú Thịnh góp phần tạo việc làm nâng cao đời sống cho bà con Đồng bào dân tộc thiểu số.
8/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 20/1/2021
Bản tin sáng ngày 19/1/2021
Bản tin sáng ngày 18/1/2021
Bản tin sáng ngày 17/1/2021
Bản tin sáng ngày 16/1/2021
Bản tin sáng ngày 15/1/2021
Bản tin sáng ngày 14/1/2021
Bản tin sáng ngày 13/1/2021
Bản tin sáng ngày 12/1/2021
Bản tin sáng ngày 11/1/2021
Bản tin sáng ngày 10/1/2021
Bản tin sáng ngày 9/1/2021
Bản tin sáng ngày 8/1/2021
Bản tin sáng ngày 7/1/2021
Bản tin sáng ngày 6/1/2021
Bản tin sáng ngày 5/1/2021
Bản tin sáng ngày 4/1/2021
Bản tin sáng ngày 3/1/2021
Bản tin sáng ngày 2/1/2021
Bản tin sáng ngày 1/1/2021
Bản tin sáng ngày 31/12/2020
Trang 1 trong tổng số 125