Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 16/1/2021
Ngày cập nhật : 16-01-2021

1/ Ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2/ Khởi công xây dựng Trạm xá quân dân y trên địa bàn biên giới.
3/ Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác hội năm 2020.
4/ Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu có 10 đến 15% doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
5/ Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 1.845 tỷ đồng.
6/ Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
7/ Ea Kar hướng đến phát triển du lịch cộng đồng.


Bản tin sáng ngày 15/1/2021
Bản tin sáng ngày 14/1/2021
Bản tin sáng ngày 13/1/2021
Bản tin sáng ngày 12/1/2021
Bản tin sáng ngày 11/1/2021
Bản tin sáng ngày 10/1/2021
Bản tin sáng ngày 9/1/2021
Bản tin sáng ngày 8/1/2021
Bản tin sáng ngày 7/1/2021
Bản tin sáng ngày 6/1/2021
Bản tin sáng ngày 5/1/2021
Bản tin sáng ngày 4/1/2021
Bản tin sáng ngày 3/1/2021
Bản tin sáng ngày 2/1/2021
Bản tin sáng ngày 1/1/2021
Bản tin sáng ngày 31/12/2020
Bản tin sáng ngày 30/12/2020
Bản tin sáng ngày 29/12/2020
Bản tin sáng ngày 28/12/2020
Bản tin sáng ngày 27/12/2020
Bản tin sáng ngày 26/12/2020
Trang 1 trong tổng số 125