Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 2/12/2020
Ngày cập nhật : 02-12-2020

1/ Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực trong công tác xây dựng Nông thôn mới.
2/ Khởi động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng” tỉnh Đắk Lắk.
3/ Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân.
4/ Từ năm 2016 đến giữa năm 2020, toàn tỉnh có 5.320 lượt trẻ em bị tai nạn thương tích.
5/ Hỗ trợ 100 trẻ em rối loạn phổ tự kỷ hòa nhập cộng đồng.
6/ Tăng cường truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá.
7/ Hiệu quả phát triển vùng nguyên liệu cà phê quy mô lớn được xác nhận tại Đắk Lắk.
8/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 1/12/2020
Bản tin sáng ngày 30/11/2020
Bản tin sáng ngày 29/11/2020
Bản tin sáng ngày 28/11/2020
Bản tin sáng ngày 27/11/2020
Bản tin sáng ngày 26/11/2020
Bản tin sáng ngày 25/11/2020
Bản tin sáng ngày 24/11/2020
Bản tin sáng ngày 23/11/2020
Bản tin sáng ngày 22/11/2020
Bản tin sáng ngày 21/11/2020
Bản tin sáng ngày 20/11/2020
Bản tin sáng ngày 19/11/2020
Bản tin sáng ngày 18/11/2020
Bản tin sáng ngày 17/11/2020
Bản tin sáng ngày 16/11/2020
Bản tin sáng ngày 15/11/2020
Bản tin sáng ngày 14/11/2020
Bản tin sáng ngày 13/11/2020
Bản tin sáng ngày 12/11/2020
Bản tin sáng ngày 11/11/2020
Trang 1 trong tổng số 123