Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 26/9/2020
Ngày cập nhật : 26-09-2020

1. Thông báo kết quả Đại hội Đảng Quân khu 5 và rút kinh nghiệm hoạt động các tổ công tác.
2. Tổng kết công tác Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk năm học 2019 – 2020.
3. Huyện Cư Mgar tiêu hủy 246 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.
4. Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ Polymer sản xuất gạch không nung trong sửa chữa bảo trì đường bộ.
5. Thực tập phương án chữa cháy tại nhà máy chế biến cà phê.
6. Hội thao cựu chiến binh huyện Cư Kuin lần III năm 2020.
7. Đắk Lắk tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm.
8. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 25/9/2020
Bản tin sáng ngày 24/9/2020
Bản tin sáng ngày 23/9/2020
Bản tin sáng ngày 22/9/2020
Bản tin sáng ngày 21/9/2020
Bản tin sáng ngày 20/9/2020
Bản tin sáng ngày 19/9/2020
Bản tin sáng ngày 18/9/2020
Bản tin sáng ngày 17/9/2020
Bản tin sáng ngày 16/9/2020
Bản tin sáng ngày 15/9/2020
Bản tin sáng ngày 29/9/2020
Bản tin sáng ngày 13/9/2020
Bản tin sáng ngày 12/9/2020
Bản tin sáng ngày 11/9/2020
Bản tin sáng ngày 10/9/2020
Bản tin sáng ngày 9/9/2020
Bản tin sáng ngày 8/9/2020
Bản tin sáng ngày 7/9/2020
Bản tin sáng ngày 6/9/2020
Bản tin sáng ngày 5/9/2020
Trang 1 trong tổng số 127