Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 15/7/2020
Ngày cập nhật : 15-07-2020

1. Phát động triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
2. Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
3. Hơn 1.430 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.
4. BHXH tỉnh Đắk Lắk mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2020.
5. Toàn tỉnh có 491 trường đạt chuẩn quốc gia.
6. Sôi nổi phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Buôn Đôn.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 14/7/2020
Bản tin sáng ngày 13/7/2020
Bản tin sáng ngày 12/7/2020
Bản tin sáng ngày 11/7/2020
Bản tin sáng ngày 10/7/2020
Bản tin sáng ngày 9/7/2020
Bản tin sáng ngày 8/7/2020
Bản tin sáng ngày 7/7/2020
Bản tin sáng ngày 6/7/2020
Bản tin sáng ngày 5/7/2020
Bản tin sáng ngày 4/7/2020
Bản tin sáng ngày 3/7/2020
Bản tin sáng ngày 2/7/2020
Bản tin sáng ngày 1/7/2020
Bản tin sáng ngày 30/6/2020
Bản tin sáng ngày 29/6/2020
Bản tin sáng ngày 28/6/2020
Bản tin sáng ngày 27/6/2020
Bản tin sáng ngày 26/6/2020
Bản tin sáng ngày 25/6/2020
Bản tin sáng ngày 24/6/2020
Trang 1 trong tổng số 115