Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 10/7/2020
Ngày cập nhật : 10-07-2020

1/ Đảng ủy Quân sự Đắk Lắk Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 và kết luận số 76 của Bộ Chính trị.
2/ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Krông Jing huyện MĐrắk, nhiệm kỳ 2020-2025.
3/ Trao tặng mô hình phát triển kinh tế cho người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo.
4/ Tặng hơn 800 đầu sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5/ Hơn 3.100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tạm ngùng hoạt động, giải thể.
6/ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
7/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 9/7/2020
Bản tin sáng ngày 8/7/2020
Bản tin sáng ngày 7/7/2020
Bản tin sáng ngày 6/7/2020
Bản tin sáng ngày 5/7/2020
Bản tin sáng ngày 4/7/2020
Bản tin sáng ngày 3/7/2020
Bản tin sáng ngày 2/7/2020
Bản tin sáng ngày 1/7/2020
Bản tin sáng ngày 30/6/2020
Bản tin sáng ngày 29/6/2020
Bản tin sáng ngày 28/6/2020
Bản tin sáng ngày 27/6/2020
Bản tin sáng ngày 26/6/2020
Bản tin sáng ngày 25/6/2020
Bản tin sáng ngày 24/6/2020
Bản tin sáng ngày 23/6/2020
Bản tin sáng ngày 22/6/2020
Bản tin sáng ngày 21/6/2020
Bản tin sáng ngày 20/6/2020
Bản tin sáng ngày 19/6/2020
Trang 1 trong tổng số 132