Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 25/6/2020
Ngày cập nhật : 25-06-2020

1/ Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo.
2/ Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cửa hàng bán xăng dầu.
3/ Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở thờ tự.
4/ Huyện Krông Pắk tập trung chăm sóc sầu riêng.
5/ Rèn luyện ý chí bản lĩnh cho lực lượng công an qua kiểm tra bắn súng quân dụng.
6/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 24/6/2020
Bản tin sáng ngày 23/6/2020
Bản tin sáng ngày 22/6/2020
Bản tin sáng ngày 21/6/2020
Bản tin sáng ngày 20/6/2020
Bản tin sáng ngày 19/6/2020
Bản tin sáng ngày 18/6/2020
Bản tin sáng ngày 17/6/2020
Bản tin sáng ngày 16/6/2020
Bản tin sáng ngày 15/6/2020
Bản tin sáng ngày 14/6/2020
Bản tin sáng ngày 12/6/2020
Bản tin sáng ngày 12/6/2020
Bản tin sáng ngày 11/6/2020
Bản tin sáng ngày 10/6/2020
Bản tin sáng ngày 9/6/2020
Bản tin sáng ngày 8/6/2020
Bản tin sáng ngày 7/6/2020
Bản tin sáng ngày 6/6/2020
Bản tin sáng ngày 5/6/2020
Bản tin sáng ngày 4/6/2020
Trang 1 trong tổng số 117