Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 9/4/2020
Ngày cập nhật : 09-04-2020

1. Hiến máu tình nguyện trong thời điểm dịch Covid 19.
2. Cảnh sát cơ động Daklak tích cực tham gia hiến máu cứu người.
3. Không có việc ngưng hoạt động bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi.
4. Hiệu quả từ dự án “Phát triển chuỗi giá trị xoài Ea Súp”.
5. Huyện Cư M’gar chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
6. Thành phố Buôn Ma Thuột chủ động phòng chống dịch Covid-19.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 8/4/2020
Bản tin sáng ngày 7/4/2020
Bản tin sáng ngày 6/4/2020
Bản tin sáng ngày 5/4/2020
Bản tin sáng ngày 4/4/2020
Bản tin sáng ngày 3/4/2020
Bản tin sáng ngày 2/4/2020
Bản tin sáng ngày 1/4/2020
Bản tin sáng ngày 31/3/2020
Bản tin sáng ngày 30/3/2020
Bản tin sáng ngày 29/3/2020
Bản tin sáng ngày 28/3/2020
Bản tin sáng ngày 27/3/2020
Bản tin sáng ngày 26/3/2020
Bản tin sáng ngày 25/3/2020
Bản tin sáng ngày 24/3/2020
Bản tin sáng ngày 23/3/2020
Bản tin sáng ngày 22/3/2020
Bản tin sáng ngày 21/3/2020
Bản tin sáng ngày 20/3/2020
Bản tin sáng ngày 19/3/2020
Trang 1 trong tổng số 112