Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 5/4/2020
Ngày cập nhật : 05-04-2020

1. Vận động đoàn viên thanh niên và người dân tham gia khai báo y tế tự nguyện.
2. Hữu ích từ dạy học qua truyền hình cho học sinh lớp 12.
3. Nhiều diện tích cây trồng ở Đắk Lắk thiếu nước tưới.
4. Giá gas giảm.
5. Sức bật từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Krông Búk.
6. Các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hoạt động hiệu quả.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 4/4/2020
Bản tin sáng ngày 3/4/2020
Bản tin sáng ngày 2/4/2020
Bản tin sáng ngày 1/4/2020
Bản tin sáng ngày 31/3/2020
Bản tin sáng ngày 30/3/2020
Bản tin sáng ngày 29/3/2020
Bản tin sáng ngày 28/3/2020
Bản tin sáng ngày 27/3/2020
Bản tin sáng ngày 26/3/2020
Bản tin sáng ngày 25/3/2020
Bản tin sáng ngày 24/3/2020
Bản tin sáng ngày 23/3/2020
Bản tin sáng ngày 22/3/2020
Bản tin sáng ngày 21/3/2020
Bản tin sáng ngày 20/3/2020
Bản tin sáng ngày 19/3/2020
Bản tin sáng ngày 18/3/2020
Bản tin sáng ngày 17/3/2020
Bản tin sáng ngày 16/3/2020
Bản tin sáng ngày 15/3/2020
Trang 1 trong tổng số 112