Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 4/4/2020
Ngày cập nhật : 04-04-2020

1. Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2. UBND thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường phòng chống dịch Covid - 19.
3. Tất cả xe buýt tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid - 19.
4. Huyện MĐrắk thu ngân sách Nhà nước bằng 40,9% dự toán giao.
5. Hơn 3,7 tỷ đồng thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo.
6. Lữ đoàn đặc công 198 huấn luyện chiến sỹ mới đạt hiệu quả cao.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 3/4/2020
Bản tin sáng ngày 2/4/2020
Bản tin sáng ngày 1/4/2020
Bản tin sáng ngày 31/3/2020
Bản tin sáng ngày 30/3/2020
Bản tin sáng ngày 29/3/2020
Bản tin sáng ngày 28/3/2020
Bản tin sáng ngày 27/3/2020
Bản tin sáng ngày 26/3/2020
Bản tin sáng ngày 25/3/2020
Bản tin sáng ngày 24/3/2020
Bản tin sáng ngày 23/3/2020
Bản tin sáng ngày 22/3/2020
Bản tin sáng ngày 21/3/2020
Bản tin sáng ngày 20/3/2020
Bản tin sáng ngày 19/3/2020
Bản tin sáng ngày 18/3/2020
Bản tin sáng ngày 17/3/2020
Bản tin sáng ngày 16/3/2020
Bản tin sáng ngày 15/3/2020
Bản tin sáng ngày 14/3/2020
Trang 1 trong tổng số 115