Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 7/12/2019
Ngày cập nhật : 07-12-2019

1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng huyện MĐrắk nhiệm kỳ 2015- 2020.
2. Hội Cựu chiến binh khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác hội năm 2019.
3. Huyện Cư Kuin kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 30.
4. Huyện Ea Súp tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu bộ luật hình sự năm 2015.
5. Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể và kỹ thuật chỉnh chiêng năm 2019.
6. Tập huấn nghiệp vụ khuyến công năm 2019.
7. Thời tiết chuyển lạnh, trẻ em dễ mắc các bệnh về đường hô hấp.
8. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 6/12/2019
Bản tin sáng ngày 5/12/2019
Bản tin sáng ngày 4/12/2019
Bản tin sáng ngày 3/12/2019
Bản tin sáng ngày 2/12/2019
Bản tin sáng ngày 1/12/2019
Bản tin sáng ngày 30/11/2019
Bản tin sáng ngày 29/11/2019
Bản tin sáng ngày 28/11/2019
Bản tin sáng ngày 27/11/2019
Bản tin sáng ngày 26/11/2019
Bản tin sáng ngày 25/11/2019
Bản tin sáng ngày 24/11/2019
Bản tin sáng ngày 23/11/2019
Bản tin sáng ngày 22/11/2019
Bản tin sáng ngày 21/11/2019
Bản tin sáng ngày 20/11/2019
Bản tin sáng ngày 19/11/2019
Bản tin sáng ngày 18/11/2019
Bản tin sáng ngày 17/11/2019
Bản tin sáng ngày 16/11/2019
Trang 1 trong tổng số 114