Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 18/2/2020
Ngày cập nhật : 18-02-2020

1. Cục Thuế Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành dự toán quý I/2020.
2. Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk Thực hiện các giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19.
3. Phấn đấu gia tăng số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
4. Huyện Ea HLeo có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
5. Từ năm 2010 đến nay huyện Cư Mgar đã mở 59 lớp đào nghề cho lao động nông thôn.
6. Ấm lòng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 17/2/2020
Bản tin sáng ngày 16/2/2020
Bản tin sáng ngày 15/2/2020
Bản tin sáng ngày 14/2/2020
Bản tin sáng ngày 13/2/2020
Bản tin sáng ngày 12/2/2020
Bản tin sáng ngày 11/2/2020
Bản tin sáng ngày 10/2/2020
Bản tin sáng ngày 9/2/2020
Bản tin sáng ngày 8/2/2020
Bản tin sáng ngày 7/2/2020
Bản tin sáng ngày 6/2/2020
Bản tin sáng ngày 5/2/2020
Bản tin sáng ngày 4/2/2020
Bản tin sáng ngày 3/2/2020
Bản tin sáng ngày 2/2/2020
Bản tin sáng ngày 1/2/2020
Bản tin sáng ngày 31/1/2020
Bản tin sáng ngày 30/1/2020
Bản tin sáng ngày 29/1/2020
Bản tin sáng ngày 28/1/2020
Trang 1 trong tổng số 109