Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 21/9/2021
Ngày cập nhật : 21-09-2021

1. TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC 5K VÀ THÔNG ĐIỆP 5T
2. THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỐNG THẤT THU THUẾ
3. HUYỆN KRÔNG ANA SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN VỐN TỪ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG
4. BẮT 4 ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH CHẾT NGƯỜI
5. KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN TỈNH LỘ QUA HUYỆN BUÔN ĐÔN.
6. ĐỔI MỚI HÌNH THỨC HUẤN LUYỆN PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH
7. TIN THẾ GIỚI


Bản tin sáng ngày 20/9/2021
Bản tin sáng ngày 19/9/2021
Bản tin sáng ngày 18/9/2021
Bản tin sáng ngày 17/9/2021
Bản tin sáng ngày 16/9/2021
Bản tin sáng ngày 15/9/2021
Bản tin sáng ngày 14/9/2021
Bản tin sáng ngày 13/9/2021
Bản tin sáng ngày 12/9/2021
Bản tin sáng ngày 11/9/2021
Bản tin sáng ngày 10/9/2021
Bản tin sáng ngày 9/9/2021
Bản tin sáng ngày 8/9/2021
Bản tin sáng ngày 7/9/2021
Bản tin sáng ngày 6/9/2021
Bản tin sáng ngày 5/9/2021
Bản tin sáng ngày 4/9/2021
Bản tin sáng ngày 3/9/2021
Bản tin sáng ngày 2/9/2021
Bản tin sáng ngày 1/9/2021
Bản tin sáng ngày 31/8/2021
Trang 1 trong tổng số 136